State Service Pre Test Series 2022

Package Price : 300 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 300 (+ GST)Buy Now
Postal Test 600Buy Now

Click On Below Test Series To Attempt Free Tests


Description :

1. या टेस्ट सिरीज मध्ये सामान्य अध्ययन 4 व CSAT चे 3 असे एकूण 7 टेस्ट आहेत.

2. प्रत्येक टेस्टची रचना आयोगाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.
3. सर्व पेपर हे मराठी माध्यामातून आहेत.
4. एकदा विकत घेतलेल्या टेस्ट सिरीजचे पैसे कोणत्याही कारणास्तव परत केले जाणार नाही. Click here for Free Tests    Free Papers