MTET Test Series Paper - II 2021

Package Price : 110 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 110 (+ GST)Buy Now

Click On Below Test Series To Attempt Free Tests
Description :

Maha TET 2021 Test Series

 

1. या टेस्ट सिरीजमध्ये TET पेपर 1 संबंधित टेस्ट सिरीज आहेत.

2. एकूण पाच टेस्टचा समावेश करण्यात आला आहे.

3. प्रत्येक टेस्ट मध्ये एकूण 150 प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्न 1 गुणासाठी आहे.

4. घटक

                अ. इंग्रजी

                ब. मराठी

                क. बालमानशास्त्र व अध्यापनशास्त्र

                ड. गणित व विज्ञान / सामाजिकशास्त्रे 

5. या टेस्ट एकदाच सोडवता येतील परंतु सोडवल्यानंतर टेस्ट मधील प्रश्न पुन्हा बघता येतील.

6. या टेस्ट सिरीज मध्ये कोणत्याही प्रश्नाचे विश्लेषण देण्यात आलेले नाही.Click here for Free Tests    Free Papers