March 19 - Dec 20 Current Test Series

Package Price : 153 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 153 (+ GST)Buy Now

Click On Below Test Series To Attempt Free Tests


Description :

चालू घडामोडी टेस्ट सिरीज  – मार्च 2019 ते डिसेंबर 2020

                विद्यार्थ्यांना आगामी राज्यसेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने चालू घडामोडीचा दर्जेदार विश्लेषणासहित प्रश्नसंच कमी किंमतीमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. या सर्व टेस्टमधील प्रश्न परीक्षाभिमुख आहेत व या टेस्ट तज्ज्ञांकडून सेट केल्या आहेत. गुरुवार दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 पासून या टेस्ट सिरीज चालू होत आहेत. यामध्ये 10 टेस्ट व प्रत्येक टेस्ट मध्ये विश्लेषणासहित 100 प्रश्न असणार आहेत.

या सर्व टेस्टची भाषा मराठी आहे. Click here for Free Tests    Free Papers