eCurrent Affairs 2019 to 2021

Package Price : 1 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 1 (+ GST)Buy Now

Click On Below Test Series To Attempt Free Tests


Description :

१. एप्रिल २०१९ पासून ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या चालू घडामोडीवरील १०० प्रश्नांची एक प्रश्न पत्रिका.

२. सद्या एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९ पर्यंत च्या चार प्रश्न पत्रिका उपलब्ध केल्या आहेत.
३. येणाऱ्या काळामध्ये राहिल्येल्या प्रश्न प्रत्रिका टाकण्यात येतील.
४. महिन्याच्या सुरुवातीला मागील महिन्याच्या १०० प्रश्नांची प्रश्नपत्रिका टाकण्यात येईल.Click here for Free Tests    Free Papers